Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

General Affairs Officer (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ & สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)

18,000 ~ 25,000 บาท/เดือน

- จัดการและดูแลกระบวนการขายวัสดุเหลือใช้ที่โรงงานบางปู
- จัดทำรายงานการขายเศษเหล็กและจัดทำรายงานให้กับหัวหน้างาน
- จัดทำรายงานเศษเหล็กและรายงานต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และศุลกากร
- รายงานและทำลายเครื่องจักรภายใต้สิทธิของ BOI ต่อ BOI
- ประสานงานกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการในส่วนของเอกสาร
- ประสานงานกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

- เพศชายเท่านัน้
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เพศ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ไม่ระบุ

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจาราณาเป็นพิเศษ

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- รายได้ตามค่าแรงขั้นต่ำ (ไม่รวม OT)
- กองทุนประกันสังคม
- โอที ทุกวัน / ค่าครองชีพ
- ยูนิฟอร์ม-รองเท้า
- รถรับ-ส่ง / เบี้ยขยัน
- ค่ากะ / ค่าเป้า
- หยุดเสาร์-อาทิตย์
- โบนัส ประจำปี

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง