Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

Automation Software Robot Sr. Engineer 

30,000 ~ 45,000 บาท/เดือน

・ ออกแบบฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ / โปรแกรมสำหรับเครื่องจักรที่มี Automation, PLC และ SCARA Robots
・ บูรณาการระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตและขั้นตอนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
・ ตั้งค่าซอฟต์แวร์โรบอทและระบบการจัดการแอปพลิเคชัน
・ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
・ จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ
・ ทำการวิจัยทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

・ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรอัตโนมัติ, วิศวกรหุ่นยนต์
・ ทักษะการทำงาน: HMI, ภาษาการเขียนโปรแกรม PLC, การออกแบบวงจรไฟฟ้า(Electrical Circuit Design) , ความรู้คอมพิวเตอร์
・ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน Robot Control, Automation Machines, System Integration และประสบการณ์การทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
・ มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์: AutoCAD, PLC, C, C ++, Visual Basic, LabVIEW พื้นฐาน
・ มีประสบการณ์ในการผสานรวมเครื่องจักรและการแบ่งปันข้อมูล
・ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและพื้นฐานภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Server Programmer (PHP, Linux) **ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท : Classmethod (Thailand) Inc
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 20,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-12-31 00:00:00