Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

Application Development Programmer *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***

【Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited】เปิดรับสมัครงาน !! โอกาสดีในการสมัครงาน & สวัสดิการเพียบ!!

18,000 ~ 35,000 บาท/เดือน

• รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและโปรแกรมการเข้ารหัสของ ERP และแอปพลิเคชันภายในองค์กรและเอกสารประกอบ
• รับผิดชอบการติดตั้งและตรวจสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
• รับผิดชอบในการสนับสนุนและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันโต้ตอบกับผู้จำหน่ายเพื่อติดตั้งการอัปเดตและร้องขอการเปลี่ยนแปลง
• ประสานงานการดำเนินการสมัครวันต่อวันสำหรับทั้งองค์กร
• ประสานงานการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร
• ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ / หรือเพื่อดำเนินการโปรแกรมแอปพลิเคชันรวมถึงการหยุดทำงาน
• ดูแลการทำงานของสายด่วนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นและโต๊ะช่วยเหลือผู้ใช้และการฝึกอบรมผู้ใช้ด้วย
• ดำเนินการทดสอบหน่วยและฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันใหม่ในองค์กร
• ประสานงานโครงการบำรุงรักษาระบบทั้งหมด
• รับผิดชอบงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานและ CIO

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์และการจัดการไอที
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในทักษะการเขียนโปรแกรม (FI / CO, SD, MM หรือ PP) (F (I / CO, SD, MM หรือ PP)
• มีทักษะในการพัฒนา ABAP / 4, Web Application, SQL ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์จัดการตนเองบริหารเวลาได้ดีและมีทักษะในการแก้ปัญหา
• มีความกระตือรือร้นและกระตือรือร้นมีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

เพศ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Fair

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Server Programmer (PHP, Linux) **ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท : Classmethod (Thailand) Inc
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 20,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-12-31 00:00:00