World Kogyo (Thailand) Co., Ltd.

This job has expired

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

แคมเปญพิเศษจากทางJOBSUGOI ช่วยผู้ประกอบการไทย ร่วมต่อสู้กับไวรัส COVID-19นี้ไปด้วยกัน!! ตำแหน่งงานหลากหลายสมัครกันเข้ามาเลย!!

15,000++ บาท/เดือน

- จัดทำ, วางแผน, ตรวจสอบ Drawing ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการผลิต ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของฝ่ายวิศวกรรม (QP-RDP-01) รวมถึงการออกแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์
- เสนอความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้บังคับบัญชารวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนงานที่รับผิดชอบ
- จัดทำ, ออกแบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ภายใต้นโยบายของบริษัท
- จัดทำ, แก้ไข Drawing ต่าง ๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้มีการดำเนินการได้
- ทำการทดสอบงานที่ได้ทำการออกแบบ ติดตามผลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงสรุปผลการออกแบบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- ควบคุม, ดูแลความสะอาด, ความเรียบร้อยในพื้นที่ทำงานและพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส
- ทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (Daily Report), และเอกสารอื่นที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- ปฏิบัติงานตามระบบ ISO
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- เพศชาย
- อายุ 23 ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
- สามารถขับรถยนต์ได้

เพศ

ชาย

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Fair

- สามารถใช้เครื่องมือวัดได้และมีความรู้ด้านไฟฟ้า

39/19 หมู่ที่ 4 ถนน345 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

แผนที่

สวัสดิการ

- เบี้ยเลี้ยง การเดินทางเพื่อปฎิบัติงานนอกสถานที่
- เงินช่วยเหลือกรณีงานเเต่ง, งานศพ, อุปสมบท, เเละเงินรับขวัญบุตร
- ค่าตำเเหน่ง/ค่าเบี้ยกันดาร
- ยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส 2 ครั้ง
- คอมมิชั่น (บางตำเเหน่ง)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- วันทำงาน อาทิตย์ละ 5 - 6 วัน (หยุด 2 เสาร์ / เดือน)
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
- อื่น ๆ อีกมากมาย

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

QA & QC Engineer (ระยอง)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 11/05/2020

END : 2020-07-27 00:00:00


Service Engineer (กรุงเทพ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/05/2020

END : 2020-07-28 00:00:00


Sales Engineer (กรุงเทพ)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 08/05/2020

END : 2020-07-28 00:00:00


Web programmer of own website <<JOBSUGOI.COM>>
บริษัท : JOBSUGOI.COM [ Ozaki Consulting Co., Ltd. ]
Image BTS พร้อมพงษ์
Image MRT สุขุมวิท
Image 30,000 ~ 50,000
Image แก้ไขล่าสุด : 07/05/2020

END : 2021-01-31 00:00:00


วิศวกร QA (อยุธยา)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


วิศวกรออกแบบ Mold & Die
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


วิศวกรรมไฟฟ้า (อยุธยา)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


Production Engineer (Chonburi)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 05/05/2020

END : 2020-07-31 00:00:00


วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท : NISSEN CHEMITEC (THAILAND)LIMITED
Image BTS สุรศักดิ์
Image 18,000 ~ 40,000
Image แก้ไขล่าสุด : 05/05/2020

END : 2021-03-26 00:00:00


วิศวกรออกแบบ (ทำงานที่ปทุมธานี)
บริษัท : Selected by JOBSUGOI
Image ไม่ระบุ
Image แก้ไขล่าสุด : 30/04/2020

END : 2020-07-29 00:00:00