Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

เจ้าหน้าที่ HRA ด้าน HRIS (Experience : Good English & Chinese)

18,000 ~ 35,000 บาท/เดือน

- จัดการโครงการ HRIS โดยการประเมินความต้องการของลูกค้า / สร้างข้อกำหนดของโมเดลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ / บันทึกเอกสารและรายงานการประชุมทั้งหมด
- ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรับรองคุณภาพของระบบ CMMI (Capability Maturity Model Integration)
- จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน / จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม / สำรวจความพึงพอใจตลอดจนประเมินความสามารถของผู้ใช้งานภายในบริษัทเพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- ให้บริการด้านการปรับแต่งโดยใช้โปรแกรม Excel VBA, Access, Power Director, VB และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในแง่ของภูมิทัศน์ทรัพยากรบุคคล

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 0-3 ปีในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรหรือการจัดการเว็บไซต์
• ประสบการณ์ด้านไอที HRA และอื่น ๆ
• ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่
• สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์ทักษะการทำแผนที่และการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจได้
• มีทักษะในการนำเสนองานและการบริหารจัดการโครงการ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

• มีประสบการณ์ในด้านทรัพยากรมนุษย์
• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง

Server Programmer (PHP, Linux) **ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
บริษัท : Classmethod (Thailand) Inc
Image BTS อโศก
Image MRT สุขุมวิท
Image 20,000 ~ 25,000
Image แก้ไขล่าสุด : 25/02/2021

END : 2021-12-31 00:00:00