Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

This job has expired

C&B - Employee Relations Specialist

【Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited】เปิดรับสมัครงาน !! โอกาสดีในการสมัครงาน & สวัสดิการเพียบ!!

18,000 ~ 35,000 บาท/เดือน

- ช่วยเหลือฝ่ายดูแลภายในและภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายภานในบริษัทและข้อกฎหมาย
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ปัญหาของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดด้านการบริหาร
- ให้คำตอบในข้อสงสัยจากพนักงาน หรือบุคคลภายนอก (เช่นสถานะการยืนยัน ข้อเสนอประกันภัย และอื่นๆ) จุดประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ และ ให้ข้อมูลหรือการแนะนำ
- ดูแลรับผิดชอบการสำรวจพนักงานเพื่อปรับปรุงความชำนาญของพนักงานและกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในการรับสิ่งใหม่ๆ (รายงาน DJSI, รายงาน SR และรายงานการพัฒนาอย่างมั่นคง)
- จัดการดูแลการจัดการชาวต่างชาติ รวมถึงเอกสาร และประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าทำงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของงานบุคคล

- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ จิตวิทยาสังคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในส่วนงานของทรัพยากรมนุษย์
- มีทักษะแก้ปัญหาและวิเคราะห์ มีทักษะในการทำขั้นตอนการวางแผนธุรกิจและการสร้างแบบจำลอง และมีทักษะการนำเสนอและการจัดการโครงการ
- จำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

จำนวนที่รับ

1 ตำแหน่ง

ประเภทของการทำงาน

งานประจำ
ระดับภาษา
None
Good

- หากพูดภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ, 10280

แผนที่

สวัสดิการ

- มีรถบัส – รถตู้ ของบริษัท
- ค่าอาหาร
- ค่าใช้จ่ายประจำปีการแพทย์
- พนักงานประกันชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ธนาคารสหกรณ์ยูเนี่ยน (เงินออมของสหกรณ์บริษัท)
- วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี
- เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยพิเศษ และรายปี/โบนัสผันแปรตามผลงาน
- ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุน
- การเฉลิมฉลองปีใหม่ /กิจกรรมต่าง ๆ

ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง